Condicions d'ús de la web

VIATGES ESTIBER, S. a., ( d'ara endavant Estiber ) Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Data 14.08.86 Tom 7610, Llibre 6875 secció 2a Foli 50 Fulla 87731 Inscripció 1a, C.I.F A58220468, amb títol-llicencia G.C.M.D. 134 atorgat per la Direcció General de Turisme de la Generalitat, i domicili social al carrer Casanova , número 101 baixos de Barcelona, telèfon ( +34) 934 548 308 i correu electrònic info@estiber.com, és titular de la web https://www.estiber.com i https://www.esquí.com , a través de la qual ofereix els seus productes i serveis als usuaris de la mateixa (d'ara endavant, els "Usuaris", l'"Usuari", “Client”, “Clients”, "Consumidor" o "Consumidors"). En accedir a la contractació dels serveis publicats en la present Web, l'Usuari declara ser major d'edat i disposar de la capacitat legal necessària per a la contractació dels Serveis oferts tant en el seu propi nom com, en el seu cas, en nom i per compte de tots els beneficiaris dels serveis contractats. Així mateix l'Usuari és el responsable de la veracitat i exactitud de les dades facilitades a ESTIBER a través de la web. Igualment l'Usuari es compromet a no utilitzar aquest lloc web per a fins il·lícits, impropis o delictius.